Vintage and Estate none Yuri Ichihashi $1,000 to $4,999